Vietnamese Phrases

Some Vietnamese phrases

Greetings

PhraseMeaning
Chào bạnHey friend
Chào emHey girl
Bạn tên gì?What is your name?
Mình tên ...My name is ...
Mình tên là ...My name is ...
Còn bạnAnd you?
Còn bạn thì sao?And you?
Râ´t vui được gặp bạnNice to meet you
Mình cũng vậyMe too,same to you
Râ´t lạnhFreezing